User Tools

Site Tools


bierkransje

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bierkransje [2016/10/04 00:41]
thijs
bierkransje [2016/10/04 00:42] (current)
thijs
Line 1: Line 1:
 Samenkomst van alle minibaasjes op de eerste dinsdag van de maand. Starttijd 19:30. Samenkomst van alle minibaasjes op de eerste dinsdag van de maand. Starttijd 19:30.
  
-Notulen van voorgaande kransjes en puntenverzamel ​voor toekomstigen:​+Notulen van voorgaande kransjes en punten-verzamel ​voor toekomstigen:​
   *[[bierkransje20161004]]   *[[bierkransje20161004]]
bierkransje.txt ยท Last modified: 2016/10/04 00:42 by thijs