User Tools

Site Tools


bierkransje10170502

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bierkransje10170502 [2017/04/30 11:05]
thijs
bierkransje10170502 [2017/04/30 17:50] (current)
thijs
Line 1: Line 1:
-  * Ik vind dat er de laatste tijd wat liefdeloos met de Maakplek wordt omgesprongen(Koen) +- verkeerde page nameGeen idee hoe te verwijderen. -
-  * De bel wordt nu bewust overdag niet opgehangenVinden we dat wenselijk? (Koen) +
-  * Binnenkort eens een Spring-clean organiseren?​ (Koen) +
bierkransje10170502.txt · Last modified: 2017/04/30 17:50 by thijs