User Tools

Site Tools


bierkransje20161004

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bierkransje20161004 [2016/10/04 00:39]
thijs
bierkransje20161004 [2016/10/04 00:45] (current)
thijs
Line 10: Line 10:
   * Praktisch organiseren keuken even handig regelen   * Praktisch organiseren keuken even handig regelen
   * Meer minibaasjes?​   * Meer minibaasjes?​
-  ​* Hackerspace avonden [hoe en met welke frequentie]+    * Minibaasje communicatie?​ (Thijs) 
 +  ​* Hackerspace avonden [hoe en met welke frequentie] ​(Thijs)
bierkransje20161004.txt · Last modified: 2016/10/04 00:45 by thijs