User Tools

Site Tools


bierkransje20170307

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bierkransje20170307 [2017/03/07 21:11]
david
bierkransje20170307 [2017/03/07 21:36] (current)
david
Line 89: Line 89:
   * Maakplek gegevens aan hackerspaces.nl (Herman)   * Maakplek gegevens aan hackerspaces.nl (Herman)
   * 23 maart brei workshop in agenda en FB zetten (David en Martin)   * 23 maart brei workshop in agenda en FB zetten (David en Martin)
 +  * makersavond als facebook event
   * Nieuwe groep mensen voor pasjes uitnodigen   * Nieuwe groep mensen voor pasjes uitnodigen
   * David maakt website aan voor mini congres en vraagt Herman redirect (David)   * David maakt website aan voor mini congres en vraagt Herman redirect (David)
bierkransje20170307.txt ยท Last modified: 2017/03/07 21:36 by david