User Tools

Site Tools


bierkransje20170502

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bierkransje20170502 [2017/05/03 12:18]
david
bierkransje20170502 [2017/05/06 12:03] (current)
david
Line 11: Line 11:
         * water         * water
         * afvalwater         * afvalwater
-  * Binnenkort eens een spring-clean ​organiseren?​ (Koen)+  * Binnenkort eens een [[maakplek lenteschoonmaak]] ​organiseren?​ (Koen)
     * dag plannen in weekend     * dag plannen in weekend
     * zaterdag 13 mei is de dag, 11:30, eerder beginnen ook heel welkom ;)     * zaterdag 13 mei is de dag, 11:30, eerder beginnen ook heel welkom ;)
bierkransje20170502.txt ยท Last modified: 2017/05/06 12:03 by david