User Tools

Site Tools


domotica

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
domotica [2018/01/07 00:20]
herman
domotica [2018/01/07 01:05] (current)
herman
Line 2: Line 2:
  
 [[https://​www.itead.cc/​sonoff-wifi-wireless-switch.html|Sonoff]] schakelaars aan [[http://​192.168.1.126:​8123|Home Assistant]] (dank Jelle!) gekoppeld. Aan/uit gaat via een [[http://​www.wemos.cc|Wemos]] met button shield. Op allen draait [[https://​github.com/​arendst/​Sonoff-Tasmota|Tasmota]]. [[https://​www.itead.cc/​sonoff-wifi-wireless-switch.html|Sonoff]] schakelaars aan [[http://​192.168.1.126:​8123|Home Assistant]] (dank Jelle!) gekoppeld. Aan/uit gaat via een [[http://​www.wemos.cc|Wemos]] met button shield. Op allen draait [[https://​github.com/​arendst/​Sonoff-Tasmota|Tasmota]].
 +
 +Handig om te weten over Tasmota: standaard wacht ie even na het indrukken van de knop, dan controleert ie of je dubbel klikt. Kun je uitzetten met "​SetOption13 1" op de console.
  
 Configuratie van dat laatste was niet eenvoudig maar deze config in automations.yaml werkt: Configuratie van dat laatste was niet eenvoudig maar deze config in automations.yaml werkt:
domotica.txt ยท Last modified: 2018/01/07 01:05 by herman