User Tools

Site Tools


financien

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
financien [2014/07/02 17:31]
david
financien [2016/02/04 16:41] (current)
herman
Line 1: Line 1:
-Leden van de maakplek betalen in ieder geval iets van €30 p/m om te zorgen dat de maakplek de huur kan betalen. Daarnaast zorgen [[sponsoren]] er voor dat de maandelijkse lasten betaald kunnen worden. ​+Deelnemers ​van de maakplek betalen in ieder geval iets van €30 p/m om te zorgen dat de maakplek de huur kan betalen. Daarnaast zorgen [[sponsoren]] er voor dat de maandelijkse lasten betaald kunnen worden. ​
  
   * Verzekeringen   * Verzekeringen
financien.txt · Last modified: 2016/02/04 16:41 by herman