User Tools

Site Tools


fotostudio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fotostudio [2016/02/09 22:25]
patrick
fotostudio [2016/07/26 18:38] (current)
richel typo
Line 1: Line 1:
  
-Bedoeld om te experimenteren met product- en portretfotografie. Op basis van relatief eenvoudige materialen een aantal ​continous-lighting lampen maken op statief (soft box, spotlight en spot / parasol light); een [[http://​www.diyphotography.net/​how-build-pvc-diy-photo-light-box/​|light box]] van max 1 kubieke meter voor kleine producten; paar eenvoudige backdrops.\\+Bedoeld om te experimenteren met product- en portretfotografie. Op basis van relatief eenvoudige materialen een aantal ​continuous-lighting lampen maken op statief (soft box, spotlight en spot / parasol light); een [[http://​www.diyphotography.net/​how-build-pvc-diy-photo-light-box/​|light box]] van max 1 kubieke meter voor kleine producten; paar eenvoudige backdrops.\\
 \\ \\
 Project van [[pvanaalst@gmail.com|Patrick]],​ voel je vrij om aan te haken ;) Project van [[pvanaalst@gmail.com|Patrick]],​ voel je vrij om aan te haken ;)
fotostudio.txt ยท Last modified: 2016/07/26 18:38 by richel