User Tools

Site Tools


iotdemo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
iotdemo [2017/06/07 01:04]
herman
iotdemo [2017/06/07 01:51] (current)
herman
Line 22: Line 22:
   * Verbind IOTdemo hardware met wifi   * Verbind IOTdemo hardware met wifi
     - Zet 'm aan door 'm via USB aan te sluiten.     - Zet 'm aan door 'm via USB aan te sluiten.
-    - Met je smartphone of laptop verbind je met het wifi netwerk ​met de naam van jouw hardware ​(allen namen van vrouwelijke wetenschappers).+    - Met je smartphone of laptop verbind je met het instelnetwerk van de IOTdemo hardware. De naam van dit wifi netwerk ​staat aan de binnenkant ​van het deksel, elastiekje los, even kijken. ​(allen namen van vrouwelijke wetenschappers)
     - Met enig geduld (10 seconden?) opent automatisch de wifi configuratie pagina.     - Met enig geduld (10 seconden?) opent automatisch de wifi configuratie pagina.
       * Gebeurt dit niet, gebruik dan deze link in je browser: [[http://​192.168.4.1]]       * Gebeurt dit niet, gebruik dan deze link in je browser: [[http://​192.168.4.1]]
     - Ik denk dat je 't hier wel mee lukt om netwerk verbinding te maken:     - Ik denk dat je 't hier wel mee lukt om netwerk verbinding te maken:
       - {{ :​image1.png?​400|}}       - {{ :​image1.png?​400|}}
 +      - Druk op configure Wifi (de bovenste optie)
 +      - Kies Maakplek
 +      - 
  
  
iotdemo.txt ยท Last modified: 2017/06/07 01:51 by herman