User Tools

Site Tools


laserroest

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
laserroest [2017/11/27 18:40]
herman
laserroest [2017/11/27 18:41] (current)
herman
Line 5: Line 5:
 {{::​laser_aangetast_door_pvc_1.jpg?​400|Voorbeeld van aangetaste laser}} {{ :​laser_aangetast_door_pvc_2.jpg?​400|ander deel.}} {{::​laser_aangetast_door_pvc_1.jpg?​400|Voorbeeld van aangetaste laser}} {{ :​laser_aangetast_door_pvc_2.jpg?​400|ander deel.}}
  
 +Tijdens het laseren zelf merk je niet direct dat er iets aan de hand is. Blijf dus opletten, dan hebben we langer lol van onze investering.
laserroest.txt ยท Last modified: 2017/11/27 18:41 by herman