User Tools

Site Tools


leren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
leren [2017/10/05 21:40]
david
leren [2017/10/05 21:40] (current)
david
Line 1: Line 1:
  
-Op de maakonderwijs conferentie van 7 juni 2017 zijn onderwijs professionals aan de slag gegaan met maakonderwijs. Beste wel kans dat er een vervolg gaat komen op een of andere manier! ​Kuch oktober 2017?+Op de maakonderwijs conferentie van 7 juni 2017 zijn onderwijs professionals aan de slag gegaan met maakonderwijs. Beste wel kans dat er een vervolg gaat komen op een of andere manier! ​
  
  
leren.txt ยท Last modified: 2017/10/05 21:40 by david