User Tools

Site Tools


overhead

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead [2017/02/07 17:09]
herman Overleg elders opslaan
overhead [2017/03/07 14:05] (current)
herman
Line 15: Line 15:
 {{:​jasper.jpg?​nolink&​200|}} {{:​jasper.jpg?​nolink&​200|}}
  
 +Ze overleggen ook nog wel eens wat, als er notulen zijn staan ze hier: [[maakplek_overleg]].
overhead.txt ยท Last modified: 2017/03/07 14:05 by herman