User Tools

Site Tools


overhead20150115

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20150115 [2016/02/04 16:43]
herman
overhead20150115 [2016/02/11 13:17] (current)
thijs
Line 11: Line 11:
     * Hebben we een plek: dan dikvetcool staan we er.     * Hebben we een plek: dan dikvetcool staan we er.
     * Hebben we geen plek: indivituele makers uitnodigen om er te zijn en lekker tegen elkaar aan schurken.     * Hebben we geen plek: indivituele makers uitnodigen om er te zijn en lekker tegen elkaar aan schurken.
-  * Minibaasjes voor: textiel, hout, metaal, ​electronica, rapid prototyping,​ keuken, crafts, design.+  * Minibaasjes voor: textiel, hout, metaal, ​elektronica, rapid prototyping,​ keuken, crafts, design.
     * Peter-Jaap, Thijs, Astrid/​Lisette,​ Saus?     * Peter-Jaap, Thijs, Astrid/​Lisette,​ Saus?
     * Volgende week vragen.     * Volgende week vragen.
overhead20150115.txt ยท Last modified: 2016/02/11 13:17 by thijs