User Tools

Site Tools


overhead20160620

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20160620 [2016/06/20 16:19]
david
overhead20160620 [2016/06/20 18:03] (current)
david
Line 2: Line 2:
  
   * video'​s,​ youtube kanaal   * video'​s,​ youtube kanaal
 +    * david maakt kanaal aan
 +    * state of the union, gaan David en herman doen op donderdag
   * hackerspace avonden   * hackerspace avonden
 +    * host in maakplek een avond voor..
 +    * Richel/​Winand,​ Koen, Patrick zouden dit wellicht ​
   * eileen'​s vraag   * eileen'​s vraag
-  ​tweet buffer+    ​positief, willen mee doen 
 +  * twitter 
 +    * elze vragen?
   * huisstijl   * huisstijl
 +    * herman vraagt maarten en anneke
   * maaklijst, ook verder weg   * maaklijst, ook verder weg
 +  * proveiling
overhead20160620.txt · Last modified: 2016/06/20 18:03 by david