User Tools

Site Tools


overhead20180228

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20180228 [2018/02/28 16:18]
herman
overhead20180228 [2018/03/06 15:42] (current)
herman
Line 13: Line 13:
         * 3 kleine van tbb         * 3 kleine van tbb
           * Gebruik spullen Mathijs +/-55,-           * Gebruik spullen Mathijs +/-55,-
-          * draailampjes Mathijs tbd. 
           * Kosten Fablab Maquette 78,- (inc)           * Kosten Fablab Maquette 78,- (inc)
         * Verder nog een aantal die op max 500 uitkomen.         * Verder nog een aantal die op max 500 uitkomen.
      * Wie formuleert dit in wederzijds te begrijpen termen? (wij zitten morgen met adviseur)      * Wie formuleert dit in wederzijds te begrijpen termen? (wij zitten morgen met adviseur)
      * Volgende afspraak, als het goed is kunnen we dan tekenen namens onze organisaties.      * Volgende afspraak, als het goed is kunnen we dan tekenen namens onze organisaties.
overhead20180228.txt ยท Last modified: 2018/03/06 15:42 by herman