User Tools

Site Tools


overhead20180304

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20180304 [2018/03/06 15:27]
david
overhead20180304 [2018/03/06 19:09] (current)
david
Line 1: Line 1:
-  * nick&​ralph gesprek; ​gaat voor de derde keer niet door omdat de heren na op drie dagen te vragen weer niks laten horen+  * nick&​ralph gesprek; ​kort ralph gesproken
   * omgekeerde verhuis planning   * omgekeerde verhuis planning
   * afspraak carex-achtige organisaties   * afspraak carex-achtige organisaties
overhead20180304.txt ยท Last modified: 2018/03/06 19:09 by david