User Tools

Site Tools


overhead20180312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20180312 [2018/03/12 18:32]
herman
overhead20180312 [2018/03/12 19:21] (current)
herman
Line 29: Line 29:
   * voorbereiding morgen, deelnemers 13e   * voorbereiding morgen, deelnemers 13e
     * Reminder sturen     * Reminder sturen
-    ​* linkje naar [[verhuizing]] meesturen+      ​* linkje naar [[verhuizing]] meesturen 
 +      * Update over belronde, dat dat niet 100% gelukt is.
  
   * wekelijkse update naar nick & ralph opzetten   * wekelijkse update naar nick & ralph opzetten
-    * doen+    * done
  
   * wekelijkse update naar deelnemers opzetten   * wekelijkse update naar deelnemers opzetten
-    * Update over belronde, dat dat niet 100% gelukt is.+    * gaan we vanaf morgen doen
  
   * planning week   * planning week
-    * madiwodovr+    * maandag & dinsdag 
 +    * volgende week ook veel los van elkaar
overhead20180312.txt · Last modified: 2018/03/12 19:21 by herman