User Tools

Site Tools


overhead20180313

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20180313 [2018/03/13 15:51]
david
overhead20180313 [2018/03/13 16:24] (current)
david
Line 32: Line 32:
        * Volgende afspraak, als het goed is kunnen we dan tekenen namens onze organisaties.        * Volgende afspraak, als het goed is kunnen we dan tekenen namens onze organisaties.
      * (als niet doorgaat dan email opstellen)      * (als niet doorgaat dan email opstellen)
 +  * KPN prijs voor Robbert
  
overhead20180313.txt ยท Last modified: 2018/03/13 16:24 by david