User Tools

Site Tools


overhead20180627

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20180627 [2018/06/27 14:34]
herman
overhead20180627 [2018/06/27 15:23] (current)
herman
Line 34: Line 34:
  
 ** reactie Peter ** ** reactie Peter **
 +  * Zijn voorstel: 12.000 huur en 13.068 servicekosten. Voor 5 jaar
   * Kunnen we niet betalen   * Kunnen we niet betalen
   * Opruimen: ​   * Opruimen: ​
overhead20180627.txt ยท Last modified: 2018/06/27 15:23 by herman