User Tools

Site Tools


overhead20180702

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overhead20180702 [2018/07/02 16:49]
herman
overhead20180702 [2018/07/02 16:54] (current)
herman
Line 13: Line 13:
     * Klassieke academie aan Paradijsvogelstraat is niet beschikbaar.     * Klassieke academie aan Paradijsvogelstraat is niet beschikbaar.
   * Uitnodiging grote pow-wow, over twee weken.   * Uitnodiging grote pow-wow, over twee weken.
 +    * 16 juli, update over locaties, voorzichtige zomerplanning en misschien dat deelnemersraad ding :)
   * Maakplek deelnemersraad en daad oprichten en mensen nodigen.   * Maakplek deelnemersraad en daad oprichten en mensen nodigen.
     * Denk minibaasjes maar dan handiger geformuleerd.     * Denk minibaasjes maar dan handiger geformuleerd.
overhead20180702.txt ยท Last modified: 2018/07/02 16:54 by herman