User Tools

Site Tools


profiler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
profiler [2018/01/29 19:31]
wrusman [Electronica - controller]
profiler [2018/01/30 09:52] (current)
wrusman
Line 11: Line 11:
   * Bipolaire NEMA 17 stappenmotor ​   * Bipolaire NEMA 17 stappenmotor ​
   * 28 Ncm (2.855 kgcm) holding torque   * 28 Ncm (2.855 kgcm) holding torque
-  * max current 1.2A   / winding+  * max current 1.2A bij 1 spoel in gebruik ipv beide in serie. 
 +  * max current 0.8A bij seriëel aansluiten van beide spoelen.
   * resistance 3.1 Ohm / winding   * resistance 3.1 Ohm / winding
   * inductance 2.9 mH  / winding   * inductance 2.9 mH  / winding
Line 33: Line 34:
  
 De CNC shield en DRV8255 dienen voor gebruik wel ingesteld te worden op de juiste instellingen (1/16e stap) en de DRV8255 moeten op de juiste manier in de shield te worden geplaatst. ​ De CNC shield en DRV8255 dienen voor gebruik wel ingesteld te worden op de juiste instellingen (1/16e stap) en de DRV8255 moeten op de juiste manier in de shield te worden geplaatst. ​
-De maximale stroom door de stappenmotoren moet begrensd worden met de potmeter op de DRV8255, zie [[https://​www.youtube.com/watch?v=89BHS9hfSUk|deze youtube film]] voor info+De maximale stroom door de stappenmotoren moet begrensd worden met de potmeter op de DRV8255. ​ 
 +De maximale stroom door de spoel = vref x 2 
 +In ons geval (spoelen in serie)is dit dus 0,8 vref x 2.  vref moet dus 0,4v zijn
  
-Maximale stroom = vref x 2, in dit geval 1,2 = vref x 2. vref is dus 0,6v+Dit is te meten door met de multimeter te meten tussen de nul en de schroevendraaier tip waarmee de potmeter wordt verdraaid.
  
 {{:​profiler:​grbl_pin_layout.png?​400|}} {{:​profiler:​grbl_pin_layout.png?​400|}}
profiler.txt · Last modified: 2018/01/30 09:52 by wrusman