User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/03/13 14:36]
david
start [2018/04/20 14:23] (current)
herman
Line 1: Line 1:
-Plek in de Groninger binnenstad voor **maken** en ontmoeten mogelijk gemaakt door alle deelnemers en [[sponsoren]]+Plek in de Groninger binnenstad voor **maken** en ontmoeten mogelijk gemaakt door alle deelnemers en sponsoren. ​
  
 Op dit moment gaat een groot deel van onze aandacht naar onze eerste [[verhuizing]],​ waarvoor we op zoek zijn naar een [[knussere maakplek gezocht]]. Op dit moment gaat een groot deel van onze aandacht naar onze eerste [[verhuizing]],​ waarvoor we op zoek zijn naar een [[knussere maakplek gezocht]].
start.txt ยท Last modified: 2018/04/20 14:23 by herman