User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2018/05/25 14:00]
david
start [2018/09/12 11:23] (current)
wrusman
Line 1: Line 1:
-Plek in de Groninger binnenstad ​voor **maken** en ontmoeten mogelijk gemaakt door alle deelnemers en sponsoren. ​+Plek in Groningen stad voor **maken** en ontmoeten mogelijk gemaakt door alle deelnemers en sponsoren. ​
  
-Op dit moment gaat een groot deel van onze aandacht naar onze eerste [[verhuizing]],​ waarvoor we op zoek zijn naar een [[knussere maakplek gezocht]].+Op dit moment gaat een groot deel van onze aandacht naar onze eerste [[verhuizing]],​ waarvoor we [[struisvogelstraat| druk aan het verbouwen zijn]] op onze nieuw locatie aan de struisvogelstraat 15.
  
 De '​[[minibaasjes]]'​ ([[Minibaasjes naslag info|info voor minibaasjes]]) en hun [[Wensenlijst]]. De '​[[minibaasjes]]'​ ([[Minibaasjes naslag info|info voor minibaasjes]]) en hun [[Wensenlijst]].
Line 20: Line 20:
 ==== Langs komen? Makersavonden:​ elke 3e dinsdag van de maand ==== ==== Langs komen? Makersavonden:​ elke 3e dinsdag van de maand ====
  
-Ben je benieuwd? Wil je de maakplek eens zien? Kom eens langs bij een van de Makersavonden. Kom langs, 3e dinsdag van de maand, ​Ulgersmaweg 47b. Ze worden ook aangekondigd in de [[http://​maakplek.nl|nieuwsbrief]],​ op de [[https://​www.facebook.com/​maakplek|Facebook pagina van de Maakplek]] en ze staan op de [[https://​calendar.google.com/​calendar/​embed?​src=welkom%40maakplek.nl&​ctz=Europe/​Amsterdam|openbare agenda van de Maakplek]].+Ben je benieuwd? Wil je de maakplek eens zien? Kom eens langs bij een van de Makersavonden. Kom langs, 3e dinsdag van de maand, ​Struisvogelstraat 15. Ze worden ook aangekondigd in de [[http://​maakplek.nl|nieuwsbrief]],​ op de [[https://​www.facebook.com/​maakplek|Facebook pagina van de Maakplek]] en ze staan op de [[https://​calendar.google.com/​calendar/​embed?​src=welkom%40maakplek.nl&​ctz=Europe/​Amsterdam|openbare agenda van de Maakplek]].
  
 ==== Openingstijden ==== ==== Openingstijden ====
Line 52: Line 52:
  
 ====Waar zit de maakplek? (routebeschrijving)==== ====Waar zit de maakplek? (routebeschrijving)====
-De maakplek zit aan de Ulgersmaweg 47b (tijdelijke plek t/m aug 2018, daarna andere nog onbekende plek).+De maakplek zit aan de Struisvogelstraat 15.
  
 ====Welkom in de maakplek==== ====Welkom in de maakplek====
start.1527249627.txt.gz ยท Last modified: 2018/05/25 14:00 by david