User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/08/09 02:25]
herman [Waar zit de maakplek? (routebeschrijving)]
start [2018/09/12 11:23] (current)
wrusman
Line 1: Line 1:
-Plek in de Groninger binnenstad ​voor **maken** en ontmoeten mogelijk gemaakt door alle deelnemers en sponsoren. ​+Plek in Groningen stad voor **maken** en ontmoeten mogelijk gemaakt door alle deelnemers en sponsoren. ​
  
-Op dit moment gaat een groot deel van onze aandacht naar onze eerste [[verhuizing]],​ waarvoor we op zoek zijn naar een [[knussere maakplek gezocht]].+Op dit moment gaat een groot deel van onze aandacht naar onze eerste [[verhuizing]],​ waarvoor we [[struisvogelstraat| druk aan het verbouwen zijn]] op onze nieuw locatie aan de struisvogelstraat 15.
  
 De '​[[minibaasjes]]'​ ([[Minibaasjes naslag info|info voor minibaasjes]]) en hun [[Wensenlijst]]. De '​[[minibaasjes]]'​ ([[Minibaasjes naslag info|info voor minibaasjes]]) en hun [[Wensenlijst]].
start.1533774310.txt.gz ยท Last modified: 2018/08/09 02:25 by herman