User Tools

Site Tools


verhuizing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
verhuizing [2018/05/09 11:47]
herman
verhuizing [2018/05/09 11:47] (current)
herman
Line 12: Line 12:
   * m2: 120-300m2 ​   * m2: 120-300m2 ​
   * Locatie: in de wijken Korrewijkweg,​ Oosterparkwijk,​ Schildersbuurt,​ Noorderplantsoen,​ Oosterpoort,​ Rivierenbuurt,​ Zeeheldenbuurt,​ Oranjewijk, Tuinbouwbuurt,​ Selwerd of Paddepoel   * Locatie: in de wijken Korrewijkweg,​ Oosterparkwijk,​ Schildersbuurt,​ Noorderplantsoen,​ Oosterpoort,​ Rivierenbuurt,​ Zeeheldenbuurt,​ Oranjewijk, Tuinbouwbuurt,​ Selwerd of Paddepoel
-  * Huurprijs: tot €1000 p/m incl. btw en GWL+  * Huurprijs: tot ongeveer ​€1000 p/m
   * Startklaar: water, toilet   * Startklaar: water, toilet
   * Openingstijden tot 24:00    * Openingstijden tot 24:00 
verhuizing.txt · Last modified: 2018/05/09 11:47 by herman