User Tools

Site Tools


verhuizing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
verhuizing [2018/07/10 16:54]
david
verhuizing [2018/08/28 20:17] (current)
herman
Line 2: Line 2:
  
 In mei 2018 hebben we The Big Building verlaten en verhuisd naar de Ulgersmaweg 47b (tijdelijke plek t/nm aug 2018). We zoeken dus nog steeds een plek.  In mei 2018 hebben we The Big Building verlaten en verhuisd naar de Ulgersmaweg 47b (tijdelijke plek t/nm aug 2018). We zoeken dus nog steeds een plek. 
 +
 +====== Gelukt! We zijn welkom aan de Struisvogelstraat ======
 +
  
  
verhuizing.1531234465.txt.gz ยท Last modified: 2018/07/10 16:54 by david