User Tools

Site Tools


vinyl_snijder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vinyl_snijder [2016/06/24 17:10] (current)
david created
Line 1: Line 1:
 +- Aan zetten
 +    - Piece selecteren met cursor
 +    - Enter drukken
 +- Wieltjes stellen
 +    - Klepje omhoog
 +    - Drie wieltjes (middelste negeren)
 +    - Buitenste wieltjes mogen alleen op witte strepen
 +    - Wieltjes max 1cm van rand af
 +    - Vast houden en handel naar beneden klappen
 +    - Klepje dicht
 +- Setup knop indrukken
 +- Origin zetten
 +    - 3x op menu drukken
 +    - Met cursors links onderin op sticker
 +    - Enter om dat op 0 te zetten
 +- CutStudio openen (op buroblad)
 +    - import
 +    - beeld moven naar links onder (raster is meestal centimeters)
 +    - cutting
 +    - ok
 +- Uit nemen
 +    - setup ingedrukt houden, mesje naar rechts bewegen
 +    - klepje open
 +    - rollen omhoog
 +    - uit halen
  
 +ontwerpen en als adobe illustrator 8 , ai8
 +eps
vinyl_snijder.txt ยท Last modified: 2016/06/24 17:10 by david