User Tools

Site Tools


berend

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
berend [2019/06/28 12:36]
wrusman [Wat houdt de workshop in :]
berend [2019/06/28 12:37] (current)
wrusman [Wat krijg je als je meedoet aan de workshop :]
Line 12: Line 12:
    
  
-  * lasergesneden houten robot frame (halve plaat 3mm triplex = 1,50 ) +  * lasergesneden houten robot frame  
-  * Arduino Nano Strong ​(3,05) +  * Arduino Nano Strong  
-  * 4 MG90S Servo'​s ​(1,75 x 4 = 7,00) +  * 4 MG90S Servo'​s  
-  * HC-SR04 ultrasone afstendmeter ​(1,10)+  * HC-SR04 ultrasone afstendmeter ​
   * beetje houtlijm voor de te lijmen delen   * beetje houtlijm voor de te lijmen delen
   * 10 schroefjes voor het vastzetten van de arduino, de servo'​s en de voeten   * 10 schroefjes voor het vastzetten van de arduino, de servo'​s en de voeten
berend.txt · Last modified: 2019/06/28 12:37 by wrusman