User Tools

Site Tools


cut40

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cut40 [2018/11/13 19:33]
127.0.0.1 external edit
cut40 [2019/01/03 12:07] (current)
wrusman [Giant CUT40i 40A inverter plasmasnijder]
Line 7: Line 7:
 {{:​cut40.jpg?​400|}} {{:​cut40.jpg?​400|}}
  
-Controleer voor het lassen ​de snijtoorts op beschadiging en vervuiling en vervang indien nodig de slijtdelen (elektrode).+Controleer voor het snijden ​de snijtoorts op beschadiging en vervuiling en vervang indien nodig de slijtdelen (elektrode).
  
 Zorg er voor dat voor het snijden de compressor op druk is en de slangen goed vast zitten aan het apparaat. ​ Zorg er voor dat voor het snijden de compressor op druk is en de slangen goed vast zitten aan het apparaat. ​
 +Achterop het apparaat zit een vochtafscheider,​ leeg deze voordat je begint.
  
 ====== Lashelm instellen ====== ====== Lashelm instellen ======
cut40.txt ยท Last modified: 2019/01/03 12:07 by wrusman