User Tools

Site Tools


draaibank

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
draaibank [2017/11/23 15:57]
wrusman
draaibank [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 Draaibank, gedoneerd door ? Draaibank, gedoneerd door ?
  
-De aan-uit knop is stukdit blijkt een apart circuit met 2 pushbuttons en een {{ :​kuhnke-uf3.pdf | Kuhnke UF3 relais }}+De aan-uit knop is gerepareerdhet circuit ​is vrij simpel ​met 2 pushbuttons en een {{ :​kuhnke-uf3.pdf | Kuhnke UF3 relais }} 
 +Zodra de start knop wordt ingedrukt wordt het relais bekrachtigd en sluit deze het circuit zodat zowel hijzelf als de motor spanning krijgen. Zodra de stop knop wordt ingedrukt wordt dit circuit onderbroken en slaat het relais en de motor dus af. 
 + 
 +{{:​draaibank-schema.jpg?​400|}} 
 De motor lijkt op een standaard 1-fase motor met een condensator voor fase-verschuiving van de extra aanloopwikkeling. (zie https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Condensatormotor#​Eenfasemotor_met_hulpwikkeling_en_condensator) De motor lijkt op een standaard 1-fase motor met een condensator voor fase-verschuiving van de extra aanloopwikkeling. (zie https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Condensatormotor#​Eenfasemotor_met_hulpwikkeling_en_condensator)
  
  
draaibank.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)