User Tools

Site Tools


houtplek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
houtplek [2018/11/26 21:41]
herman
houtplek [2018/12/17 23:04] (current)
herman
Line 1: Line 1:
 (Begin van) plan voor de houtplek. (Begin van) plan voor de houtplek.
 +
 +====== Wensen vooraf ======
 +  * Weinig contactgeluid naar hoofdruimte
 +  * Doorloop vrij naar (nieuwe of oude?) voordeur.
 +  * Zo weinig mogelijk permanente werkbank voor afkortzaag (bleek in TBB vol te liggen met ander spul)
 +  * Stoffige en minder stoffige dingen scheiden. Vooral: stoffige dingen bij elkaar zodat stofafzuiging eventueel centraal kan.
 +
 +====== Suggesties ======
 +  * Kleinere werktafels (60x60cm?) die je los kunt gebruiken en om je werkstuk heenlopen of koppelen voor grotere dingen.
  
 ====== Wat moet een plek krijgen: ====== ====== Wat moet een plek krijgen: ======
houtplek.txt ยท Last modified: 2018/12/17 23:04 by herman