User Tools

Site Tools


inkopen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inkopen [2018/01/31 19:17]
herman
inkopen [2018/01/31 19:19]
herman
Line 1: Line 1:
-Een aantal dingen in de Maakplek houden we samen op voorraad. Dat lijkt soms '​magisch'​ er weer te zijn. Altijd is er dan iemand onderweg gegaan om 't te fixen. Hoe?+Een aantal dingen in de Maakplek houden we samen op voorraad. Dat lijkt soms '​magisch'​ er weer te zijn. Altijd is er dan iemand onderweg gegaan om 't te fixen. Hoe, doen we samen en '​gewoon'​ door elkaar te vertrouwen.
  
 Deze dingen worden door middel van de kassa op niveau gehouden: Deze dingen worden door middel van de kassa op niveau gehouden:
inkopen.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)