User Tools

Site Tools


keukentafelinnovatie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
keukentafelinnovatie [2017/06/13 16:36]
herman
keukentafelinnovatie [2018/11/13 19:33] (current)
Line 7: Line 7:
 *: Neem vooral mee wat je al hebt, doen wij ook, maakt praten makkelijker! ​                       ​ *: Neem vooral mee wat je al hebt, doen wij ook, maakt praten makkelijker! ​                       ​
 Dit is de tekst op basis van de aanname dat we aan de keukentafel in de wolkenfabriek aansluitend aan het centrale programma dit kunnen doen. Dit is de tekst op basis van de aanname dat we aan de keukentafel in de wolkenfabriek aansluitend aan het centrale programma dit kunnen doen.
-{{ ::​innovatie_aan_de_keukentafel.jpg?​direct&​400|}}+ 
 +{{ :​innovatie_aan_de_keukentafel.jpg?​direct&​400|}}
 {{ :​prototype_internet_of_things_domotica_verlichting.jpg?​direct&​400|}} {{ :​prototype_internet_of_things_domotica_verlichting.jpg?​direct&​400|}}
 {{ :​proof_of_concept_lora.jpg?​direct&​400|}} {{ :​proof_of_concept_lora.jpg?​direct&​400|}}
keukentafelinnovatie.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)