User Tools

Site Tools


over_de_maakplek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
over_de_maakplek [2016/07/05 15:24]
richel Plattegrond toegevoegd
over_de_maakplek [2018/11/13 19:33] (current)
Line 4: Line 4:
 Basics: Basics:
 Stichting Maakplek Stichting Maakplek
-Achterweg 1 +Struisvogelstraat 15 
-9725 BM  ​Groningen+9713 BT  ​Groningen
  
 welkom@maakplek.nl welkom@maakplek.nl
Line 12: Line 12:
 Bank: NL10TRIO0198058241 Bank: NL10TRIO0198058241
  
-[[http://​www.openstreetmap.org/​export#map=19/53.20976/6.56754|Hier kun je ons vinden op een plattegrond]]. De ingang is aan de zuidzijde.+[[https://​www.openstreetmap.org/#​map=19/​53.23095/6.58380|Plattegrond linkje, ook handig]].
  
 Bestuur (genoemd '​overhead'​):​ Bestuur (genoemd '​overhead'​):​
-David Bakker +  * Mathijs van Beers 
-Jasper Buurman +  ​* ​Jasper Buurman 
-Herman Kopinga+  ​* ​Herman Kopinga
  
 Emailen verreweg het handigst, bellen indien je echt wil praten kun je Herman Kopinga 06 5137 1447 of David Bakker 06 4030 6318 proberen. Maar dat zijn wel types die rustig de telefoon een paar dagen op do not disturb hebben staan. Emailen verreweg het handigst, bellen indien je echt wil praten kun je Herman Kopinga 06 5137 1447 of David Bakker 06 4030 6318 proberen. Maar dat zijn wel types die rustig de telefoon een paar dagen op do not disturb hebben staan.
  
 De [[statuten|statuten]] zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De [[statuten|statuten]] zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
over_de_maakplek.1467725047.txt.gz · Last modified: 2018/11/13 19:17 (external edit)