User Tools

Site Tools


overhead20151111

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

overhead20151111 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +Vlot overleg met Maarten, Thijs, Winand en Herman (typmiep)
 +
 +  * Eigen materiaal
 +    * 1 meter en 1 gereedschapkist,​ enneuh... Dat dat niet lukt is niet erg tot het een probleem is.
 +  * Donaties
 +    * Winand heeft een Flipperkastvriendje,​ vraagt of dat al speelbaar is voor samen spelen.
 +  * Geld van deelnemers
 +    * Over gehad, is nog vrijwillig tot rook,​damp,​stof gemaakt kan worden.
 +  * Diefstal
 +    * Ding-dong bij de deur zodat je weet dat iemand binnen komt.
 +  * Smoelenboek
 +    * Optie: langs de blauwe ventilatiebuis.
 +  * Bezetting op dinsdagavond
 +    * Als Richel er onverhoopt niet is op dinsdag is het handig als iemand anders er wel is.
  
overhead20151111.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)