User Tools

Site Tools


overhead20160607

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
overhead20160607 [2016/06/07 06:46] davidoverhead20160607 [2016/06/09 11:41] (current) thijs
Line 1: Line 1:
 +Aanwezig: Herman, David, Jasper, Koen, Richel, Winand, Mervin, Thijs
 **ronde 1, deze punten allemaal** **ronde 1, deze punten allemaal**
   * afspraken vorige keer   * afspraken vorige keer
   * minibaasjes rondje - hoe is afdeling   * minibaasjes rondje - hoe is afdeling
-  * hoe bierkransje verder 
   * wat doet overhead   * wat doet overhead
-  * huisstijl - dit is m+  * hoe bierkransje verder 
 +  * ... waarbij vaak een beperkte groep minibaasjes aanwezig is (Thijs) 
 +  * huisstijl - dit is 'em
   * geld - dit is hoe het er mee staat   * geld - dit is hoe het er mee staat
 +  * Agenda's trekken
 +  * 
  
 **ronde 2, mag je weer lekker maken** **ronde 2, mag je weer lekker maken**
Line 11: Line 15:
   * checklistje wat doen bij openen maakplek   * checklistje wat doen bij openen maakplek
   * checklistje wat doen bij sluiten maakplek   * checklistje wat doen bij sluiten maakplek
-  * buffer twitter else+  * buffer twitter else
 +  * opbrengsten openingsfeest (Koen) 
 +  * samenspelen fablab, djo, etc. (Richel) 
 +  * 'We missen je' actie 
 +  * Keuken techni-vraagstukken 
 +  * Rapid prototyping verhuizen?? (Thijs, Winand) 
 + 
 +**actiepunten** 
 +  * Meer workshops plannen, want we hebben veel ideeen!! En mensen slaan er op aan (David) 
 +  * Kokende/bakkende mensen instructie geven dat aangekoekte vaat niet in de vaatwasser kan (kan wel schoongemaakt worden in spoelkeuken). 
 +  * Overleg plannen geld/financiën/giften etc. etc. 
 +  * Loeplamp + 1000-lumen-lamp (David, Thijs) 
 +  * Workshop bedenken/plannen omtrent Desktop Virtualisatie binnen de Maakplek (Mervin) 
 +  * Meer onderling bier drinken, oftewel, contact met elkaar (blijven) zoeken over Maakplek onderwerpen/verbeteringen/toffe ideeën. Ook zaak om dit soort onderwerpen niet altijd bij de Overhead neer te leggen, maar juist onderling tot mooie dingen te komen: 
 +    * Winand gaat uitnodiging rondsturen voor bierkransjes 
 +    * Koen zit ze voor 
 +    * Thijs notuleert 
 +    * 
overhead20160607.txt · Last modified: 2016/06/09 11:41 by thijs