User Tools

Site Tools


overhead20180702

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
overhead20180702 [2018/07/02 16:49]
herman
overhead20180702 [2018/11/13 19:33] (current)
Line 13: Line 13:
     * Klassieke academie aan Paradijsvogelstraat is niet beschikbaar.     * Klassieke academie aan Paradijsvogelstraat is niet beschikbaar.
   * Uitnodiging grote pow-wow, over twee weken.   * Uitnodiging grote pow-wow, over twee weken.
 +    * 16 juli, update over locaties, voorzichtige zomerplanning en misschien dat deelnemersraad ding :)
   * Maakplek deelnemersraad en daad oprichten en mensen nodigen.   * Maakplek deelnemersraad en daad oprichten en mensen nodigen.
     * Denk minibaasjes maar dan handiger geformuleerd.     * Denk minibaasjes maar dan handiger geformuleerd.
overhead20180702.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)