User Tools

Site Tools


publiek_ip

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

publiek_ip [2017/07/18 12:55]
mervin
publiek_ip [2018/11/13 19:33]
Line 1: Line 1:
-===== Publieke IP adressen ===== 
- 
-De maakplek beschikt momenteel over een tweetal publieke IP adressen. 
-Deze zitten in het netwerk 89.188.19.24/​30 
- 
-De layout is dus als volgt: 
-    Network ID: 89.188.19.24 
-    Broadcast: 89.188.19.27 
-    Netmask: 255.255.255.252 
-    IP 1: 89.188.19.25 
-    IP 2: 89.188.19.26 
- 
-Wil je graag een project(service) via het internet bereikbaar hebben geef dit dan even aan bij Mervin; hij is het aanspreekpunt voor het netwerk van The Big Building. 
-Zakelijk gebruik en zware belastingen worden niet toegestaan, graag even vragen bij twijfel. 
  
publiek_ip.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)