User Tools

Site Tools


rollen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rollen [2020/02/04 19:52]
herman
rollen [2020/02/04 19:55] (current)
herman
Line 3: Line 3:
     * Oud papier wegbrengen     * Oud papier wegbrengen
     * Facebook events maken voor Makersborrels     * Facebook events maken voor Makersborrels
-    * Stortritten organiseren (niet persé doen) 
     * Aankondigen samen eten, samen overleggen voor 1e dinsdag van de maand.     * Aankondigen samen eten, samen overleggen voor 1e dinsdag van de maand.
     * Kassa kas      * Kassa kas 
Line 9: Line 8:
     * Afvalcontainer aan de straat zetten/​krijgen (Marijn)     * Afvalcontainer aan de straat zetten/​krijgen (Marijn)
     * Deelnemerfoto'​s afmaken / bijhouden (Bas)     * Deelnemerfoto'​s afmaken / bijhouden (Bas)
 +    * Stortritten organiseren (niet persé doen) (Wouter)
     * Nieuwsbrief versturen (David)     * Nieuwsbrief versturen (David)
     * Bordjes maken (Jolien)     * Bordjes maken (Jolien)
rollen.txt · Last modified: 2020/02/04 19:55 by herman