User Tools

Site Tools


struisvogelstraat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
struisvogelstraat [2019/11/09 21:25]
mathijs [Winterklaar maken]
struisvogelstraat [2019/11/13 01:08] (current)
mathijs
Line 5: Line 5:
     * 2500 Watt kachel op groep 1      * 2500 Watt kachel op groep 1 
     * 2500 Watt kachel op groep TL verlichting textiel.     * 2500 Watt kachel op groep TL verlichting textiel.
-  ​* Electrische verwarming in Laser +<​del>  ​* Electrische verwarming in Laser 
-    * Er is capaciteit op de groep voor 1500 Watt. Dat is volgens berekening [[https://​www.radiatorxxl.nl/​radiator-vermogen-berekenen|online]] ook voldoende.+    * Er is capaciteit op de groep voor 1500 Watt. Dat is volgens berekening [[https://​www.radiatorxxl.nl/​radiator-vermogen-berekenen|online]] ook voldoende.</​del>​
   * Electrische verwarming 2500 Watt bij voordeur aan die groep daar (stopcontact aan de muur).   * Electrische verwarming 2500 Watt bij voordeur aan die groep daar (stopcontact aan de muur).
   * Electrische verwarming 2500 Watt bij de achterdeur aan die groep daar (stopcontact op de grond).   * Electrische verwarming 2500 Watt bij de achterdeur aan die groep daar (stopcontact op de grond).
   * Stopcontact maken voor bovengenoemde kachels bij textiel   * Stopcontact maken voor bovengenoemde kachels bij textiel
-  ​* Tochtstrips rondom deur naar Houtplek+<​del>  ​* Tochtstrips rondom deur naar Houtplek</​del>​
   * Tochtstrips rondom deur naar achteren   * Tochtstrips rondom deur naar achteren
-  ​* Tochtstrips rondom deur naar Textiel+<​del>  ​* Tochtstrips rondom deur naar Textiel</​del>​
   * Zwaar gordijn voor voordeur met '​tochtportaal',​ //Maakplek goes bruine kroeg//   * Zwaar gordijn voor voordeur met '​tochtportaal',​ //Maakplek goes bruine kroeg//
   * Kozijn rondom deur naar achteren fixen.   * Kozijn rondom deur naar achteren fixen.
   * Isoleren achterdeur en onder de vloer onder de vide (ja daar is ruimte).   * Isoleren achterdeur en onder de vloer onder de vide (ja daar is ruimte).
-  * Voorzetkozijn in textiel met ramen (staan 6 ramen in gang naast de Maakplek aan de kant van van Dijk automaterialen) waar nu ook ramen zitten en een openslaand raam op de plek van het rechter openslaande raam als ventilatie en vluchtweg.+  * Voorzetkozijn in textiel met ramen (staan ​<del>6</​del>​ 8 ramen in gang naast de Maakplek aan de kant van van Dijk   ​automaterialen) waar nu ook ramen zitten en een openslaand raam op de plek van het rechter openslaande raam als ventilatie en vluchtweg.
   * Ramen electronica vide isoleren, of willen we ze blokkeren?   * Ramen electronica vide isoleren, of willen we ze blokkeren?
   * Meting stroomverbruik (Herman weet meer)   * Meting stroomverbruik (Herman weet meer)
   * Iets met purschuim en kieren   * Iets met purschuim en kieren
 +  * Dranger op houtplek deur
  
  
struisvogelstraat.1573331142.txt.gz · Last modified: 2019/11/09 21:25 by mathijs