User Tools

Site Tools


struisvogelstraat_stroom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

struisvogelstraat_stroom [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +In de struisvogelstraat zijn twee groepenkasten. De primaire zit aan de westkant, de secundaire aan de oostkant.
 +
 +Primaire groepenkast
 +Dit betreft een ouderwetse groepenkast met smeltzekeringen.
 +
 +Indeling primaire groepenkast van onder naar boven.
 +  * Onder: HoofdZekeringen 3x63A verzegeld
 +  * Midden: Meter, de primaire meter voor het gehele pand inclusief achter, boven en voor buren.
 +  * Boven: een hele brede serie kasten met hoofdschakelaars en ouderwetse groepenkasten
 +
 +De primaire groepenkast van links naar rechts:
 +  * Kast 1: Hoofdschakelaar Boven (HS2)
 +  * Kast 2: Groepenkast 1: Groepen 1 t/m 4
 +  * Kast 3: Groepenkast 2: Groepen 5 t/m 12
 +  * Kast 4: Hoofdschakelaar
 +  * Kast 5: Hoofdschakelaar Krachtstroom
 +  * Kast 6: Groepenkast 3: Krachtstroom 1 t/m 4
 +  * Kast 7: Groepenkast 4: Krachtstroom 5 t/m 7
 +
 +Kast 1:
 +De hoofdschakelaar voor de boven buren, de krachtstroom kabel loopt via de meter '​BOVEN'​ naar de bovenburen via de zuid vide.
 +
 +Kast 2:
 +Twee kabels zijn aangesloten,​ functie van 1 kabel is onbekend.
 +  * Groep 1: ? Kabel loopt via een gat in de westmuur meteen naar buiten.
 +  * Groep 2: Voorburen. Kabel loopt via meter '​VOOR'​ via een gat in de westmuur meteen naar buiten.
 +  * Groep 3: Niet aangesloten
 +  * Groep 4: Niet aangesloten
 +
 +Kast 3:
 +Dit is de groepenkast voor de maakplek ruimte, niet alles is hierop aangesloten
 +  * Groep 5:
 +  * Groep 6: WC voor, keuken licht, keuken WCD noord
 +  * Groep 7: TL voor
 +  * Groep 8: WC achter en WCD onder west vide
 +  * Groep 9: TL achter
 +  * Groep 10: ?
 +  * Groep 11: 2 hokjes noord west WCD + licht aka lasersnijder en plekmaakersplek
 +  * Groep 12: TL midden
 +
 +Kast 4:
 +Hoofdschakelaar. Nog niet uitgezocht welke kasten hierop zijn aangesloten. Waarschijnlijk kast 2 en kast 3.
 +
 +Kast 5: 
 +Hoofdschakelaar krachtstroom. Nog niet uitgezocht welke kasten hierop zijn aangesloten. Waarschijnlijk kast 6 en kast 7.
 +
 +Kast 6:
 +Krachtstroom groepen. Slechts 2 zijn aangesloten.
 +  * KS Groep 1: Achterburen. Kabel loopt via meter '​ACHTER'​ langs de west muur naar achteren.
 +  * KS Groep 2: Groepen Kast Oost. Kabel loopt bovenlangs naar de groepenkast aan de oost kant aka metaal.
 +  * KS Groep 3: Niet aangesloten
 +  * KS Groep 4: Niet aangesloten
 +
 +Kast 7:
 +  * KS Groep 5: Niet aangesloten
 +  * KS Groep 6: Niet aangesloten
 +  * KS Groep 7: Niet aangesloten
 +
 +
 +Groepen Kast Oost
 +Dit is een moderne groepenkast met aardlekschakelaars en automaten
 +
 +Indeling van onder naar boven
 +  * Onder: AardLekSchakelaars en HoofdSchakelaar
 +  * Boven: KrachStroomGroep en Groepen
 +
 +Indeling onder van links naar rechts
 +  * ALS 1: Aardlekschakelaar voor de krachtstroom groep 1 en groepen 1 t/m 3 
 +  * HS 1 : HoofdSchakelaar voor de gehele kast, ALS 1,2,3 zitten hierop aangesloten ​
 +  * ALS 2: Aardlekschakelaar voor de groepen 4 t/m 7
 +  * ALS 3: Aardlekschakelaar voor de groepen 8 t/m 11
 +
 +Indeling boven van links naar rechts:
 +  * KSG 1: De krachtstroomgroep voor de elektrische warm water voorziening in de keuken
 +  * Groep 1: WCD keuken zuidmuur
 +  * Groep 2: WCD vide boven keuken, loopt dood in een grijze box, geen functie
 +  * Groep 3: WCD keuken oostmuur
 +  * Groep 4: WCD grijze muur naast lift
 +  * Groep 5: WCD rode muur
 +  * Groep 6: Licht en WCD studio 2
 +  * Groep 7: ?
 +  * Groep 8: Licht en WCD studio 1
 +  * Groep 9: Licht en WCD studio 4
 +  * Groep 10: ?
 +  * Groep 11: Groepenkastkast WCD
 +
  
struisvogelstraat_stroom.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)