User Tools

Site Tools


toegang_tot_de_maakplek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
toegang_tot_de_maakplek [2015/12/02 19:02]
herman opening op dinsdag en Wouter toegevoegd
toegang_tot_de_maakplek [2018/11/13 19:33] (current)
Line 1: Line 1:
 De Maakplek is open zodra een minibaasje wat gaat maken in de Maakplek. Naast de minibaasjes heeft ook de overhead (David Bakker, Jasper Buurman en Herman Kopinga) een sleutel. ​ De Maakplek is open zodra een minibaasje wat gaat maken in de Maakplek. Naast de minibaasjes heeft ook de overhead (David Bakker, Jasper Buurman en Herman Kopinga) een sleutel. ​
  
-De minibaasjes Peter Jaap, Thijs, Astrid (nog geen pasje), Wouter, Richel en Patrick hebben ook een sleutel en daarmee toegang tot de Maakplek. ​+De minibaasjes Peter Jaap, Thijs, Wouter, Richel, Koen, Mervin ​en Patrick hebben ook een sleutel en daarmee toegang tot de Maakplek. ​
  
 De meeste makers zijn er op dinsdag, dan proberen we om 18.00 de deur te openen en kunnen we door tot 0.00. De meeste makers zijn er op dinsdag, dan proberen we om 18.00 de deur te openen en kunnen we door tot 0.00.
toegang_tot_de_maakplek.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)