User Tools

Site Tools


verhuizing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
verhuizing [2018/07/10 16:54]
david
verhuizing [2018/11/13 19:33] (current)
Line 2: Line 2:
  
 In mei 2018 hebben we The Big Building verlaten en verhuisd naar de Ulgersmaweg 47b (tijdelijke plek t/nm aug 2018). We zoeken dus nog steeds een plek.  In mei 2018 hebben we The Big Building verlaten en verhuisd naar de Ulgersmaweg 47b (tijdelijke plek t/nm aug 2018). We zoeken dus nog steeds een plek. 
 +
 +====== Gelukt! We zijn welkom aan de Struisvogelstraat ======
 +
  
  
verhuizing.1531234465.txt.gz ยท Last modified: 2018/11/13 19:18 (external edit)