User Tools

Site Tools


welkom_in_de_maakplek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
welkom_in_de_maakplek [2017/07/24 18:09]
david
welkom_in_de_maakplek [2018/11/13 19:33] (current)
Line 65: Line 65:
   * Hoe zit het met de afwas?   * Hoe zit het met de afwas?
     * Afwas wordt gedaan door restaurant boven op de 2e. In de rode kratten met afwas kunnen we afwas verzamelen, naar boven brengen en daar wordt voor €4 per krat de afwas gedaan. ​     * Afwas wordt gedaan door restaurant boven op de 2e. In de rode kratten met afwas kunnen we afwas verzamelen, naar boven brengen en daar wordt voor €4 per krat de afwas gedaan. ​
-  * Er is geen ... meer, wat nu? +  * Er is geen bier/​cola/​chocolade/​... meer, wat nu? 
-    * ?+    * Voel je vrij om dat [[inkopen|zelf te doen]].
  
 =====Rest van het gebouw; lunch restaurant, water, toiletten, afval, werkruimte===== =====Rest van het gebouw; lunch restaurant, water, toiletten, afval, werkruimte=====
welkom_in_de_maakplek.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)