User Tools

Site Tools


wensenlijst

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wensenlijst [2017/02/13 15:15]
herman
wensenlijst [2018/11/13 19:33] (current)
Line 18: Line 18:
 ==== Gereedschap & Machines ==== ==== Gereedschap & Machines ====
  
-  * lasersnijder ​ 
-  * (lint)zaagmachine voor metaal 
   * zetbank (plaatstaal buigen)   * zetbank (plaatstaal buigen)
   * metaaldraaibank   * metaaldraaibank
-  * houtdraaibank 
   * freesbank (voor metaal)   * freesbank (voor metaal)
   * kleurenwaaier   * kleurenwaaier
   * Luchtfilter / drukregelaar voor compressor (verfspuit),​ bijvoorbeeld [[http://​www.trailerandtools.nl/​luchtverzorging-set-vochtafscheider-olie-en-vocht-8611367.html|deze]] (slecht gegoogled, kan beter?)   * Luchtfilter / drukregelaar voor compressor (verfspuit),​ bijvoorbeeld [[http://​www.trailerandtools.nl/​luchtverzorging-set-vochtafscheider-olie-en-vocht-8611367.html|deze]] (slecht gegoogled, kan beter?)
 +  * <del> houtdraaibank </​del> ​
 +  * <del> lasersnijder</​del> ​
 +  * <del> (lint)zaagmachine voor metaal</​del>​
   * <​del>​lintzaag</​del>​   * <​del>​lintzaag</​del>​
   * <​del>​lasapparaat</​del> ​   * <​del>​lasapparaat</​del> ​
wensenlijst.txt ยท Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)