User Tools

Site Tools


afzuiging

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
afzuiging [2018/09/12 09:42]
wrusman [De grote afzuiger voor metaal]
afzuiging [2018/11/13 19:33] (current)
Line 3: Line 3:
  
 Handig om te weten: pvc is gewoon prima bruikbaar ondanks dat veel mensen denken dat het verstopt of statisch gevaarlijk is: [[https://​woodworking.stackexchange.com/​questions/​1489/​is-pvc-pipe-safe-to-use-for-a-dust-collection-system|dust collection with pvc]] Handig om te weten: pvc is gewoon prima bruikbaar ondanks dat veel mensen denken dat het verstopt of statisch gevaarlijk is: [[https://​woodworking.stackexchange.com/​questions/​1489/​is-pvc-pipe-safe-to-use-for-a-dust-collection-system|dust collection with pvc]]
 +
 +====== Houtplek ======
  
 ==== Willem heeft lokale stofscheiding gekocht en deels aangesloten. ==== ==== Willem heeft lokale stofscheiding gekocht en deels aangesloten. ====
Line 11: Line 13:
    * Lijkt te werken, gat in zaagtafel nog eens afdichten en dan helemaal blij?    * Lijkt te werken, gat in zaagtafel nog eens afdichten en dan helemaal blij?
  
 +
 +==== De grote afzuiger ====
 +{{:​ventilator.jpg?​400|}}
 +   * hoge capaciteit
 +   * Deze moet ventileren naar buiten, misschien combineren met de houtplek ?
 +   * Inspiratie : [[http://​lumberjocks.com/​thomasosb/​blog/​38961|Linkje]]
 +   * Inspiratie2 : [[http://​lumberjocks.com/​projects/​20716|Linkje]]
  
 ==== bladblazer/​zuiger om te stofzuigen in de houtplek ? ==== ==== bladblazer/​zuiger om te stofzuigen in de houtplek ? ====
Line 16: Line 25:
    * proberen, hij ligt er voor    * proberen, hij ligt er voor
  
-==== De grote afzuiger ​voor metaal ====+====== Metaalplek ====== 
 +=== De grote afzuiger ===
 {{:​ventilator.jpg?​400|}} {{:​ventilator.jpg?​400|}}
    * hoge capaciteit    * hoge capaciteit
    * Deze moet ventileren naar buiten, misschien combineren met de houtplek ?    * Deze moet ventileren naar buiten, misschien combineren met de houtplek ?
 +
  
 ==== Keuken? ==== ==== Keuken? ====
    * Als we serieuzer kunnen koken willen we waarschijnlijk ook afzuigen. Door naar centrale uitgang of hoe doen we dat?    * Als we serieuzer kunnen koken willen we waarschijnlijk ook afzuigen. Door naar centrale uitgang of hoe doen we dat?
- 
  
 ==== Laser ==== ==== Laser ====
afzuiging.txt · Last modified: 2018/11/13 19:33 (external edit)