User Tools

Site Tools


apparatuur

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
apparatuur [2019/09/11 13:30]
wrusman [Ijzer]
apparatuur [2019/09/11 13:33] (current)
wrusman [Ijzer]
Line 45: Line 45:
   * Kolomboormachine (tijdelijk weer bij wrusman thuis i.v.m. verhuizing)   * Kolomboormachine (tijdelijk weer bij wrusman thuis i.v.m. verhuizing)
   * HBM 2,5 liter ultrasoonreiniger ​   * HBM 2,5 liter ultrasoonreiniger ​
-  * Hobbymat MD-65 draaibank ​+  * [[MD-65|Hobbymat MD-65 draaibank]]
  
 [[ijzer_plek|Hier]] is meer te vinden over de apparatuur, wensen en dromen voor de [[ijzer_plek|ijzer plek]] ​ [[ijzer_plek|Hier]] is meer te vinden over de apparatuur, wensen en dromen voor de [[ijzer_plek|ijzer plek]] ​
apparatuur.txt ยท Last modified: 2019/09/11 13:33 by wrusman