User Tools

Site Tools


apparatuur:lasersnijder:laserroest

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
apparatuur:lasersnijder:laserroest [2019/09/08 21:05]
marijn created
— (current)
Line 1: Line 1:
-Lasersnijders kunnen niet tegen PVC, specifiek door het chloorgas wat vrijkomt als je dit toch snijdt. Dat is niet alleen heel giftig om in te ademen. Het apparaat gaat er extreem snel van roesten. 
  
-Bij een andere werkplaats in Groningen had een stagiair éven niet opgelet. Dit was het resultaat: 
- 
-{{::​laser_aangetast_door_pvc_1.jpg?​400|Voorbeeld van aangetaste laser}} {{ :​laser_aangetast_door_pvc_2.jpg?​400|ander deel.}} 
- 
-Tijdens het laseren zelf merk je niet direct dat er iets aan de hand is. Blijf dus opletten, dan hebben we langer lol van onze investering. 
apparatuur/lasersnijder/laserroest.1567969524.txt.gz · Last modified: 2019/09/08 21:05 by marijn