User Tools

Site Tools


bankslijper_voor_slijpen_beitels

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bankslijper_voor_slijpen_beitels [2019/08/19 10:54]
wrusman created
bankslijper_voor_slijpen_beitels [2019/08/19 10:59] (current)
wrusman
Line 1: Line 1:
 +{{:​slijpinrichting.jpg?​nolink&​400|}}
 +
 +Deze bankslijper is voorzien van een installatie voor het slijpen van beitels onder de juiste hoek.
 +De diamant slijpsteen (grit 800) die hier op zit mag alleen gebruikt worden voor het slijpen van beitels!
  
 Handige guide voor het balanceren van de bankslijper : {{ :​130412_tuning_up_a_grinder_with_photos.pdf |}} Handige guide voor het balanceren van de bankslijper : {{ :​130412_tuning_up_a_grinder_with_photos.pdf |}}
bankslijper_voor_slijpen_beitels.txt ยท Last modified: 2019/08/19 10:59 by wrusman