User Tools

Site Tools


berend

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
berend [2019/04/16 15:48]
wrusman [Drivers :]
berend [2019/04/16 15:48] (current)
wrusman [Drivers :]
Line 34: Line 34:
  
  
-==== Drivers ​: ====+==== Arduino Type : ====
 Er is een kans dat Mac en Windows gebruikers extra [[https://​sparks.gogo.co.nz/​ch340.html|drivers]] moeten installeren zodat de Arduino door hun computers herkent wordt. Op Linux zouden de drivers standaard beschikbaar moeten zijn. Het type Arduino is een "​Arduino Nano" met processor type "​ATmega328p (old bootloader)"​ Er is een kans dat Mac en Windows gebruikers extra [[https://​sparks.gogo.co.nz/​ch340.html|drivers]] moeten installeren zodat de Arduino door hun computers herkent wordt. Op Linux zouden de drivers standaard beschikbaar moeten zijn. Het type Arduino is een "​Arduino Nano" met processor type "​ATmega328p (old bootloader)"​
  
berend.txt ยท Last modified: 2019/04/16 15:48 by wrusman