User Tools

Site Tools


berend

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
berend [2019/04/16 15:48]
wrusman [Drivers :]
berend [2019/06/28 12:37] (current)
wrusman [Wat krijg je als je meedoet aan de workshop :]
Line 12: Line 12:
    
  
-  * lasergesneden houten robot frame (halve plaat 3mm triplex = 1,50 ) +  * lasergesneden houten robot frame  
-  * Arduino Nano Strong ​(3,05) +  * Arduino Nano Strong  
-  * 4 MG90S Servo'​s ​(1,75 x 4 = 7,00) +  * 4 MG90S Servo'​s  
-  * HC-SR04 ultrasone afstendmeter ​(1,10)+  * HC-SR04 ultrasone afstendmeter ​
   * beetje houtlijm voor de te lijmen delen   * beetje houtlijm voor de te lijmen delen
   * 10 schroefjes voor het vastzetten van de arduino, de servo'​s en de voeten   * 10 schroefjes voor het vastzetten van de arduino, de servo'​s en de voeten
Line 31: Line 31:
 Tijdens de workshop krijg je uitleg over de verschillende componenten die gebruikt worden, bouw je het robotje en krijg je voorbeeld programma'​s die uitleggen hoe je de verschillende componenten aanstuurt. Uiteraard is er ruimte zat om hierna nog tot diep in de nacht te stoeien met de bewegingen die er voor zorgen dat Berend gaat lopen en reageren op obstakels. ​ Tijdens de workshop krijg je uitleg over de verschillende componenten die gebruikt worden, bouw je het robotje en krijg je voorbeeld programma'​s die uitleggen hoe je de verschillende componenten aanstuurt. Uiteraard is er ruimte zat om hierna nog tot diep in de nacht te stoeien met de bewegingen die er voor zorgen dat Berend gaat lopen en reageren op obstakels. ​
  
-{{:​berend:​berend_handleiding.pdf}}+{{ :​berend:​berend_handleiding.pdf ​|}} 
 + 
  
  
berend.1555422528.txt.gz · Last modified: 2019/04/16 15:48 by wrusman